Proizvodi

 

Pravna obaveštenja


Svrha internet prezentacije
Cilj ove internet prezentacije je da vas upozna sa aktivnostima kompanije Dijamant Mineral d.o.o. Ona služi da bi vas informisala, zainteresovala i obrazovala.
Sadržaj koji se nalazi na Dijamant Mineral d.o.o internet prezentaciji dat je isključivo u informativne svrhe. Savetujemo Vam da konsultujete profesionalne savetnike za odgovarajuće oblasti u vezi sa primenom bilo kog posebnog aspekta ovog sadržaja. 

Informacije su date "kao takve"
Informacije na ovoj prezentaciji daju se "kao takve",u skladu sa našim najnovijim saznanjima. Dijamant Mineral d.o.o ne vrši bilo kakva predstavljanja ili garancije što se tiče potpunosti, tačnosti, blagovremenosti, dostupnosti, funkcionalnosti i usklađenošću sa važećim zakonima. Korišćenjem ove prezentacije Vi preuzimate rizik da te informacije mogu biti nepotpune ili netačne ili možda neće zadovoljiti Vaše potrebe ili zahteve.


 Odgovornost
Dijamant Mineral d.o.o se neće smatrati odgovornim za bilo kakva oštećenja ili povrede koje nastanu zbog vašeg pristupa na, ili nemogućnosti da pristupite, ovoj internet prezentaciji ili zbog vašeg oslanjanja na bilo koju informaciju koja se u njemu nalazi. Dijamant Mineral d.o.o odbija bilo koju i sve obaveze za direktne, indirektne, slučajne, posledične, kaznene, i specijalne ili druge štete, propuštene prilike, izgubljeni profit ili bilo koji drugi gubitak ili bilo kakvu štetu. Ovo ograničenje obuhvata oštećenja i sve viruse koji mogu da da se jave na vašoj kompjuterskoj opremi.

Veze ka drugim internet stranicama
Sve veze sa drugim internet prezentacijama služe kao pogodnost. Dijamant Mineral d.o.o nema odgovornost ili kontrolu nad sadržajem ili radom takvih prezentacija i neće se smatrati odgovornim za bilo kakve štete ili povrede koje nastanu iz tog sadržaja ili njegovih operacija. 

 Izmene prezentacije
Dijamant Mineral d.o.o zadržava svoje pravo da izmeni, modifikuje, zameni ili izbriše svaki sadržaj ove internet prezentacije u bilo koje vreme po ličnom pravu diskrecije.

Sadržaj,  autorsko pravo i važeći zakoni
Sadržaj ove internet prezentacije je vlasništvo kompanije Dijamant Mineral d.o.o i zaštićen je zakonima o autorskom pravu. Zaštitni znakovi, servisni znakovi, zaštićena imena, amblemi i predstavljanje proizvoda izloženih na ovom sajtu zaštićeni su širom sveta i ni jedan od njih se ne može koristiti bez prethodne pismene saglasnosti kompanije Dijamant Mineral d.o.o i/ili njihovih direktnih vlasnika. Možete slobodno da presnimite sadržaj ove internet prezentacije, međutim, samo za vašu ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Nisu dozvoljene nikakve izmene ili dalja reprodukcija ovog sadržaja. Ovaj sadržaj se ne sme umnožavati ili koristiti na neki drugi način.
Vaš pristup i korišćenje ove internet prezentacije i njenog sadržaja, regulisani su i biće tumačeni u skladu sa zakonima Republike Srbije.

Site management / Conception and design

NM