Proizvodi

Dijamant Mineral - podaci za kontakt

 


Dijamant Mineral d.o.o , Kovačeva 9, Nemenikuće, 11450 Sopot, Srbija

Telefoni: + 381 11 8250-211, 8251-051, 8251-719 fax 8250-111

e-mail: info@dijamantsopot.rs, prodaja@dijamantsopot.rs

 

Matični broj : 20489944

Šifra delatnosti: 26810

Rešenje broj 01720489944

PIB 105914125

Tekući računi :

Komercijalna banka: 205-141088-35

Banca Intesa : 160-314722-11